Zdzisław Wiatr, ‘4 cores’, 2015, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels