Zeng Fanzhi, ‘Karl Marx, he is from Germany’, 2007, Gagosian