Zeng Fanzhi, ‘This Land so Rich in Beauty No.2’, 2010, Gagosian