Zeng Hao, ‘23-Dec-06’, 2006, Shanghai Gallery of Art
Zeng Hao, ‘23-Dec-06’, 2006, Shanghai Gallery of Art
Zeng Hao, ‘23-Dec-06’, 2006, Shanghai Gallery of Art
Zeng Hao, ‘23-Dec-06’, 2006, Shanghai Gallery of Art
Zeng Hao, ‘23-Dec-06’, 2006, Shanghai Gallery of Art
Zeng Hao, ‘23-Dec-06’, 2006, Shanghai Gallery of Art
Zeng Hao, ‘23-Dec-06’, 2006, Shanghai Gallery of Art

About Zeng Hao

Chinese, b. 1963, Kunming, Yunnan Province, China, based in Beijing, China