Zeng Li, ‘Tiananmen Square flower beds 2007.8.15’, 2007, Shanghai Gallery of Art

About Zeng Li

Chinese, b. 1961, Liuzhou, Guangxi province, China, based in Beijing, China