Zeng Nian, ‘Fanjin Mountain, place of worship to the Buddha Maitreya. Guizhou, China’, 2010,  La Galerie Paris 1839

About Zeng Nian

Chinese, b. 1954, based in Paris, France