Zhang Haier, ‘Hu Yuanli, Beijing, 1992’, 1992, Blindspot Gallery