Zhang Haier, ‘Hu Yuanli by the Window, Guangzhou, 1987’, 1987, Blindspot Gallery