Zhang Haier, ‘Hu Yuanli, Guangzhou 1987’, 1987, Blindspot Gallery
Zhang Haier, ‘Hu Yuanli, Guangzhou 1987’, 1987, Blindspot Gallery