Zhang Haier, ‘Long Hu with Miss Lin, Guangzhou, 1989’, 1989, Blindspot Gallery