Zhang Haier, ‘Untitled, Guangzhou, 1987’, 1987, Blindspot Gallery