Zhang Jian Long, ‘Dudu - Swan Lake’, 2012, Ode to Art