Zhang Jian 张见, ‘Silky beauty No.8   ’, 2017, Amy Li Gallery