Zhang Jian 张见, ‘The mountain rose ’, 2015, Amy Li Gallery