Zhang Ruitu 張瑞圖, ‘Poetic lines’, late 16th or early 17th century, Asian Art Museum

Semicursive script
Hanging scroll

Courtesy Guanyuan Shanzhuang Collection

About Zhang Ruitu 張瑞圖

Chinese, 1570-1641, Jinjiang, Fujian Province, China, based in Fujian Province, China