Poetic lines

Semicursive script
Hanging scroll

Courtesy Guanyuan Shanzhuang Collection

About Zhang Ruitu 張瑞圖

Chinese, 1570-1641, Jinjiang, Fujian Province, China, based in Fujian Province, China