Zhang Xiaogang, ‘Green Wall Series No. 2’, 2008, Beijing Commune