Zhang Xiaogang, ‘Untitled (Boy)’, 2005, Burning in Water