Zhang Xuerui 张雪瑞, ‘Pulling Sweater’, 2011, Purple Roof Art Gallery
Zhang Xuerui 张雪瑞, ‘Pulling Sweater’, 2011, Purple Roof Art Gallery
Zhang Xuerui 张雪瑞, ‘Pulling Sweater’, 2011, Purple Roof Art Gallery