Zhang Yuanfeng, ‘Young Girl 3’, 2014, Ronin Gallery
Zhang Yuanfeng, ‘Young Girl 3’, 2014, Ronin Gallery