Zhang Zhaoying, ‘A Woman of Hercules’, 2015, Eli Klein Gallery

Image rights: © Zhang Zhaoying, courtesy Klein Sun Gallery

About Zhang Zhaoying

China, 1988 , Guangzhou, Guangdong, China, based in Chongqing, China

Solo Shows

2015
EGG Gallery, 
Beijing,
Titan's Feast. Zhang Zhaoying Art Project