Zhao Zhao, ‘Desert’, 2017, Tang Contemporary Art
Zhao Zhao, ‘Desert’, 2017, Tang Contemporary Art