Zhao Zhao, ‘Sky’, 2017, Tang Contemporary Art
Zhao Zhao, ‘Sky’, 2017, Tang Contemporary Art