Zhao Zhao, ‘Stupa 7 (Qing Dynasty)’, 2014, Chambers Fine Art