Zheng Hongxiang, ‘2D above 2D:Hero ’, 2015, Triumph Art Space

About Zheng Hongxiang