Zheng Lu 郑路, ‘PWM Controller ’, MOCA Taipei

"Shiosai- Solo Exhibition by Zheng Lu"

Venue: MOCA Taipei (2015-2016)

About Zheng Lu 郑路