Zheng Lu 郑路, ‘Water in Dripping - Chao’, 2016, Sundaram Tagore Gallery

About Zheng Lu 郑路