Zheng Lu 郑路, ‘Water in Dripping - Miao’, 2017, Sundaram Tagore Gallery

About Zheng Lu 郑路