Zheng Lu 郑路, ‘Water in Dripping - Qi’, 2016, Sundaram Tagore Gallery

About Zheng Lu 郑路