Zheng Lu 郑路, ‘Water in Dripping - Xi’, 2017, Sundaram Tagore Gallery

About Zheng Lu 郑路