Zheng Zaidong, ‘Four Cypresses | 四棵汉柏’, 2015, Matthew Liu Fine Arts