Zheng Zaidong, ‘Mountain Moon Follows Me Home | 山月随人归’, 2015, Matthew Liu Fine Arts