Zheng Zaidong, ‘Spring Mountains | 春山图’, 2015, Matthew Liu Fine Arts