Zheng Zaidong, ‘Wandering Water | 野水徘徊’, 2015, Matthew Liu Fine Arts