Zhenhua He, ‘River Crossing Plan Series No.14’, 2015, Huafu Art Space