Zhenhua He, ‘River Crossing Plan Series No.16’, Huafu Art Space