Zhenhua He, ‘River Crossing Plan Series No.18’, 2015, Huafu Art Space