Zhongwen Yu, ‘Time Is Passing Fast’, 2013, The Dragon Year Gallery

About Zhongwen Yu

Chinese, b. 1984, Beijing, China, based in Beijing, China