Zhou Jirong, ‘Quodis Arcana of the Dong Jing region No. 2 ’, 2008, Red Gate Gallery

About Zhou Jirong

Chinese, b. 1962, Xin An, Guizhou, China, based in Beijing, China