Zhoujie Zhang, ‘Stool (ET-B9)’, 2011, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Stool (ET-B9)’, 2011, Gallery ALL