Zhu Jinshi, ‘Lake in the Mountains’, 1985, Tang Contemporary Art