Zhu Wei, ‘Ink and Wash Research Lectures series’, 2014, Kristin Hjellegjerde Gallery

Signature: Signed Zhu Wei, with three seals of the artist: Zhu Wei Yin Jian, Shen Pin, Zhu Wei Shu Hua

About Zhu Wei