Zhu Wei, ‘Ink and Wash Research Lectures series’, 2016, Kristin Hjellegjerde Gallery

Signature: Signed Zhu Wei, with two seals of the artist: Yu Shi Ju Jin, Zhu Wei Shu Hua

About Zhu Wei