Zhu Xianmin 朱宪民, ‘Shandong’, 1980, Pan-View Gallery