Zhu Yiyong, ‘Expression No. 5 ’, 2016, Galerie du Monde