Zhu Yiyong, ‘Expression No. 6’, 2016, Galerie du Monde