Zhuang Hong Yi, ‘17-IV-009’, 2017, Laura Rathe Fine Art
Zhuang Hong Yi, ‘17-IV-009’, 2017, Laura Rathe Fine Art
Zhuang Hong Yi, ‘17-IV-009’, 2017, Laura Rathe Fine Art