Zhuang Hong Yi, ‘Flowerbed’, 2016, Tanya Baxter Contemporary
Zhuang Hong Yi, ‘Flowerbed’, 2016, Tanya Baxter Contemporary

About Zhuang Hong Yi