Zhuang Hong Yi, ‘Flowerbed ZHY 114’, 2016, REDSEA Gallery