Zhuang Hong Yi, ‘Untitled #8’, 2016, Piermarq

Signature: Verso

Zhuang Hong Yi: In Bloom, Piermarq, 20 August - 17 September 2016

Zhuang Hong Yi: In Bloom catalogue, pg. 5

About Zhuang Hong Yi