Zhuang Hong Yi, ‘White closed petals 011’, 2013, Liquid art system

About Zhuang Hong Yi